Ülevaade pakutavatest teenustest

Peale veoteenuste pakume veel ka konteinerite ladustamist ning laoteenust. 

Konteinerterminal

Meie konteinerterminal pakub konteinerisse ladustamise teenust ning konteinerite remonditeenust. Ladustame keskmise- ja suuremahulisi konteinereid (20', 40',45', REF, OT,DC,HC, FT) jne.

Asukoht on ainult 2.5km Muuga terminalist, mis võimaldab meil väga operatiivselt tegutseda ning tagada kiired tarned.

Laoteenus

Iga kaubakoorem läbib transportimisel mitmeid etappe ning laokäitlus on kindlasti transpordi üks lahutamatu osa. Ka selles osas tuleb Olaret OÜ appi, pakkudes kvaliteetset laoteenust.

Konteinerveo teenused

OlaretOÜ pakub erinevaid raskeveo teenuseid, näiteks: konteinerveod, veod platvorhaagisega, veod tenthaagisega, veod sideloaderiga. Teostame ka ohtlike veoste vedu.

Pakume kõikide konteinerite vedu, täna sideloaderitele saame pakkuda konteineri mahalaadimist täpselt sinna kuhu klient seda soovib.